Zábřežané se zařadili mezi republikovou špičku ve třídění odpadu

Zábřeh patří mezi města, jehož obyvatelé nejlépe třídí odpad. Potvrdila to celostátní soutěž obcí „O křišťálovou popelnici 2016.“ Jména měst, která třídí ve všech směrech nejlépe, byla odtajněna tradičně na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci konference Odpady a obce 2017.

 

Letos se do celostátního finále probojovala tato patnáctka měst a obcí:

Jablonec nad JIzerou, Jaroměř, Jihlava, Lanškroun, Olomouc, Opava, Rychnov nad Kněžnou, Šternberk, Uherské Hradiště, Velké Meziříčí, Zábřeh, Čejkovice, Lety, Ořech a Putim.

 

Ceny předali zástupci autorizované obalové společnosti Eko-Kom, která je vyhlašovatelem soutěže. „Díky soustavné práci na zlepšování systému třídění ve městě, jeho přiblížení občanům, novou mobilní aplikací pro občany a dalšími službami se Zábřeh se v rámci ČR umístil mezi patnáctkou nejlepších, což považuji za velký úspěch,“ sdělila vedoucí oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh Květoslava Hýblová.

 

Ceny předali zástupci autorizované obalové společnosti Eko-Kom, která je vyhlašovatelem soutěže. „Díky soustavné práci na zlepšování systému třídění ve městě, jeho přiblížení občanům, novou mobilní aplikací pro občany a dalšími službami se Zábřeh se v rámci ČR umístil mezi patnáctkou nejlepších, což považuji za velký úspěch,“ sdělila vedoucí oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh Květoslava Hýblová.

 

V prestižní celostátní soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků a míry aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Klíčovým kritériem je pak tříděný sběr využitelných odpadů.

 

V letošním třináctém ročníku soutěže „O křišťálovou popelnici“ si putovní trofej a celkové prvenství odvezli zástupci Jihlavy.

 

Občané Zábřeha také recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevili životnímu prostředí. „V loňském roce odevzdali k recyklaci 1 136 televizí, 398 monitorů a 12 526,26 kg drobného elektra. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí," uvedla tisková mluvčí Lucie Mahdalová.

 

Dokládá to i certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. „Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování vyplývá, že občané města za minulý rok vytřídili celkem 1 136 televizí, 398 monitorů a 12 526,26 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 510,64 MWh elektřiny, 26 193,15 litrů ropy, 2 337,63 m3 vody a 21,48 tun primárních surovin. Navíc se snížili emise skleníkových plynů o 110,07 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 483,74 tun,“ informovala vedoucí oddělení životního prostředí Květoslava Hýblová.

 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. „Poděkování patří především občanům za přijetí nastaveného systému odpadového hospodářství našeho města a aktivní přístup ke třídění,“ doplnil starosta František John.

 

Zdroj: http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezane-se-zaradili-mezi-republikovou-spicku-ve-trideni-odpadu-10735/clanek/Zpravodajstvi