Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

Nebezpečný a průmyslový odpad

Zajišťujeme odvoz všech odpadů včetně nebezpečných.Transport odpadu je prováděn moderní a bezpečnou technikou. Služby spojené s odstraňováním nebezpečného odpadu jsou součástí komplexního odpadového hospodářství poskytovaného městům a obcím nebo jednotlivě drobným živnostníkům a komerčním subjektům.