Váš partner pro služby,
          ekologii a životní prostředí

1 2 3
# Dvorská 19, Zábřeh
Dvorská 19, Zábřeh
# Leštinská 36, Zábřeh
Leštinská 36, Zábřeh
# Oborník 39, Zábřeh
Oborník 39, Zábřeh
1 2 3 4

Úvodní strana


 

Společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. poskytuje komplexní komunální služby nejen pro město Zábřeh a jeho občany, ale i pro řadu okolních obcí, firem a podnikatelů zábřežského regionu.


HLAVNÍ  ČINNOSTI  FIRMY


▪  svoz a odstranění komunálního odpadu
▪  svoz a odstranění ostatních odpadů včetně nebezpečných
▪  tříděný sběr odpadů, provoz třídírny SEPAREX
▪  provoz sběrného dvora
▪  sběrné místo zpětného odběru elektrozařízení (EEZ)
▪  správa a údržba místních komunikací včetně zimní údržby
▪  údržba městské zeleně
▪  provoz a údržba veřejného osvětlení
▪  navigační systém a reklamy na sloupech veřejného osvětlení
▪  strojní čištění a kropení komunikací a veřejných ploch
▪  veškeré stavební a dlaždičské práce
▪  tepelné hospodářství - provoz městských kotelen
▪  údržba a obnova dopravního značení a městského mobiliáře
▪  kompostování biologicky rozložitelných odpadů - technologie kompostování do vaků
▪  správcovství rybníka Oborník
▪  provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy
▪  pronájem ekologických WC
▪  zemní práce, dopravní služby a práce ve výškách montážní plošinou
▪  kontejnerová a odtahová služba
▪  měření únosnosti podloží a další služby


svps_logo

Společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. je dlouholetým členem Sdružení veřejně prospěšných služeb.