Psí útulek

Útulek pro opuštěné a zatoulané psy

Psí útulek

Provoz útulku pro psy byl zahájen již v roce 1997. Útulek je umístěn v areálu EKO servisu Zábřeh s.r.o. na ulici Dvorská 19 v Zábřehu.

Původně sloužilo devět kotců, avšak v roce 2005 byla s pomocí sponzorů kapacita útulku rozšířena a bylo vybudováno dalších šest kotců včetně místnosti pro veterinárního lékaře, karanténní místnosti pro přijaté psy a místnosti pro nemocné psy.

Pro komplexnost služby byla zřízena i vlastní odchytová služba včetně přepravy.

 

Jak postupovat v případě nalezení psa

1) Obraťte se na obec, kde byl pes nalezen, nebo na příslušnou městskou policii, pod kterou obec spadá.

2) V případě, že jsou evidentní známky týrání, volejte přímo Policii ČR, protože týrání zvířat je trestným činem.

3) Psi z jiných obcí jsou v útulku na základě objednávky obce, a to jen v případě, že je zde volno. Psí útulek Zábřeh byl postaven jako městský útulek pro Zábřeh a integrované obce.  Nevozte k nám proto prosím nalezence bez předchozího postupu.

4) Vždy kontaktujte obec nebo městskou policii, ta už ví, jak dál postupovat. 

 

Umístění zvířat ke schovatelům

Nalezená zvířata je možné na základě smluvního vztahu svěřit do úschovy schovatelům, a to na dobu vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb. Nepřihlásí-li se v zákonem stanovené lhůtě o ztracené zvíře jeho vlastník, nebo ten, kdo zvíře ztratil, stane se nalezené zvíře umístěné v Psím útulku Zábřeh vlastnictvím města a může být dále převedeno do vlastnictví jiných právnických či fyzických osob - tj. především schovatelů.

Zájemce o zvíře z Psího útulku Zábřeh musí být starší 18 let, způsobilý k právním úkonům a musí mít trvalé bydliště na území České republiky. Psi nejsou vydáváni osobám, které mají tzv. úřední adresu (trvalý pobyt na obecním úřadě).

 

Zvířata jsou před vydáním vyšetřena veterinárním lékařem, vakcinována, čipována, a zbavena vnějších i vnitřních parazitů. Všechna zvířata předávána do úschovy jsou vybavena očkovacím průkazem.

Kontakt

Adresa

Dvorská 19, 789 01 Zábřeh

Provozní doba

Pondělí - Pátek: 14.00 - 17.00, Sobota: 8.00 - 12.00 hod.

Motto

Útulek

Mobil: 721 240 501

Email: